Listy rosyjskie

Widocznie misyonarz musiał bardzo gorąco wy-
rzucać odstępcom ich błędy, kiedy prawosławni rzucili się w cerkwi na sztundystów i zaczęli ich prawosławnie okładać.
Sztundyści uciekli z cerkwi, ale i poza nią zastosowywa no do nich prawosławne argumenty.
Szczęściem, iż żołnierze artyleryi przyszli im na pomoc i pod ich konwojem cało dostali się do domów. — Pisma rosyjskie notują ciągle tego rodzaju wypadki.
W ostatnich czasach zdarzyły się one w gubernii chersońskiej i w Kijowie.
We wsi Tyszkówce „starosta" miejscowy zaaresztował czterech sztundystów, posądzając ich, że zeszli się na modlitwę.
Jeden z nich, chory, zmarł niedługo po wypuszczeniu go z aresztu.
Chciano go pochować poza murem któregokolwiek z trzech cmentarzy tamtejszych, ale włościanie oparli się temu i tak pobili sztundystów, że aż musiała się w to wdać władza
prokuratorska. Pobito również sekcia rzy w Kijowie, gdy ci zebrali się na wspólną modlitwę w jednym z domów prywatnych.
— Tłum włóczęgów powybijał szyby i rzucił się na sekciarzy, których dopiero obroniła policya.
Pisząc o tem „Wiestnik Jewropy", dodaje: "Nasz lud w ogólności zapatruje się na inaczej wierzących bez żadnej nienawiści, an niechęci.
Żeby w nim wzbudzić fanatyzm, trzeba albo nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, zbiegowiska, złożonego z różnych żywiołów niespokojnych, o co nietrudno w większych miastach,
albo zachęty ze strony osób oddzielnych (czytaj: popów), albo nadużycia władzy, jak to było w Tyszkówce, albo wreszcie podrażnienia żywiołowego, wy-
woływanego niekiedy przez
widok niezwykłych, mało zrozumiałych obyczajów: niepicia wódki, unikania swarów, powstrzymywania się od połajanek".
Inaczej traktowani są starowiercy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Tam się ich uważa jako żywioł potrzebny i pożyteczny dla rusyfikacyi kraju.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: