Listy rosyjskie

Suworin zalecał niedawno nowy środek rusyfikacyi kraju zachodniego, który poruszył z nim pewien wyższy wojskowy, znający dokładnie stosunki tego kraju.
— „Wie pan, co należałoby zrobić? — rzekł ów doradca. — Przenieść metropolię starowier ców z Białej-Krynicy do Wilna.
Jestem przekonany, że oddałaby ona wielkie usługi sprawie rosyjskiej, a nawet prawosławiu.
Przecież starowiercy są także prawosławnymi, jeno z owym dawnym hartem, który dokonywał wielkich czynów w epokach zjednoczenia Rosyi i podczas walk z Tatarami, Polakami, Litwą i
innemi żywiołami, wrogiemi dla Rosyi.
Zrobić z Wilna siłę przyciągającą dla starowierców — byłby to tak polityczny krok na drodze zniszczenia naszych kresów zachodnich, że trudno o lepszy.
To nie to, co rozdawanie majątków polskich urzędnikom i obywatelom ro-
syjskira, którzy nawet do tych majątków nie przyjeżdżali, a jeżeli przyjeżdżali, to nic nie umieli
zrobić, chyba sprzedać las z zyskiem. Wilno stałoby się miastem rosyjskiem w najkrótszym czasie, a na kresach zachodnich powstałoby coś w rodzaju drugiej Moskwy".
Z powodu projektu p.
Suworina, dziennik „Jużnyj Kraj" uczynił tak uwagę: „Zwalczyć wpływ polski na zachodzie możemy tylko przez swoją kulturę, a jakąż kulturę mają starowiercy?...
Przecież oni są śmieszni nawet u nas, w centrum Rosyi, na zachodzie przeto będą podwójnie śmieszni"....
Ale porzućmy już starowierców i sekty rosyjskie, a przypatrzmy się kilku obrazkom z życia duchowieństwa prawosławnego. Obrazków takich dostarczają co chwila dzienniki rosyjskie.
Rzecz naturalna, że notują zaledwie setną część tego, co z tych sfer pod tytułem curiosa umieścićby się dało. Nasz plon pochodzi tylko z jednego miesiąca i z kilku pism zaledwie.
Ale i on wystarcza, ażeby pojąć, z jakiego gatunku ludzi składa się znaczna część tych, co mają być sługami Boga, dobrymi pasterzami i przykładem dla swych owieczek.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: