Listy rosyjskie

A więc:
W Karamyszewkie, wsi powiatu aktarskie go, gubernii saratowskiej, świaszczennik Sołowiew śpiewakom kościelnym w każde święto wynagradza ich trudy wódką.
Honoraryum to waha się między jedną butelką a jedną „czetwiertią", stosownie do rodzaju śpiewu i hierarchii („czynu") dnia świątecznego (prazdnika).
We wsi Muranki, w tejże samej gubernii, przez lat 20 była nauczycielką niejaka Iwa nowa, lubiana przez lud i odznaczana przez władzę za dobre prowadzenie szkoły.
Ze swoich byłych uczniów i uczenic złożyła wyborny chór, który śpiewał podczas nabożeństwa.
Niepodo bało się to miejscowemu swiaszczennikowi, więc posyłał na nią denuncyacye do szkolnego naczalstwa.
Ale kiedy to nie pomogło, świa szczennik przekonał starszynę (wójta) Wołkowa, że trzeba oddalić nauczycielkę.
Pijany starszyna wpadał do nauczycielki i żądał od niej wódki, wymyślał jej najordynarniejszemi słowy przy dzieciach, które uciekały ze strachu.
Wreszcie za namową swiaszczennika sfałszował uchwałę gminną, żądającą uwolnienia nauczycielki od obowiązków, — co się też i stało.
Wprawdzie fałszerstwo wyszło później na jaw, ale już objęła szkołę inna nauczycielka. Iwanowa mieszka w Murankach bez pensyi, przymierając z głodu.
W tejże gubernii, we wsi Szyngały, swiaszczennik Wiktor Nadieżdin bierze za śluby, prócz wódki, mięsa i kur, po 8 do 18 rubli, za pogrzeb 5 rubli i 2 „pierogi", za wypis z
metryki 5 rubli i t. d. Niejaki Juszkin przyniósł tylko 1 pierog; choć go noga bolała, musiał iść do domu i drugi pierog przynieść.
— Akulina Pomiakszewa miała tylko 4 ruble 80 kop.
na pogrzeb szwagra; zmarły dopóty nie został pochowany, póki nie przyniosła brakujących 20 kopiejek, wyproszonych ze łzami u sąsiadów.
Fiodor Goczkarew dał za ślub syna 13 rubli, dwie butelki wina, dwie kury i 20 funtów baraniny.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: