Listy rosyjskie

Już po przybiciu targu, zażądał ojciec Wiktor jeszcze dwóch rubli, ale ustąpił tym razem, ponieważ żona Fiodora tak rozpuściła gębę, że swiaszczennik wolał już być
„stratny". — O tych taksach i faktach doniósł do dzienników adwokat Podkosow. — Kiedy ojciec Wiktor odkrył korespondenta, w taki sposób odezwał się na kazaniu: ,.Prawosławni!
mnie was żal. Wśród was znalazł się człowiek, który pisze i na mnie i na was w gazetach, pisze o waszem pijaństwie, o kradzieżach leśnych i o różnych nieporządkach.
Plugawi was przed całym czytającym światem, a sam kto on taki? On, adwokat, bierze i od uczciwego i od winnego, wydziera wam grosz ostatni. Czemu on o tem nie pisze?" i t. d. i t. d.
Jednemu ze znajomych Podkosowa powiedział później z uśmiechem ojciec Nadjeżdin: „Powiedz mu pan, niech wydrukuje teraz o tem, jak ja go urządziłem w mojem kazaniu".
W Woźniesieńsku, mieście gub. kostromskiej, mieszka kaznodzieja (nazwiska dzienniki nie podają), który jest przeciwnikiem szkół, zakładanych przez ziemstwa.
Niedawno przez pół godziny w jednej ze wsi pobliskich wykładał w cerkwi, jak ziemstwa niszczą lud podatkami na zakładanie szkół.
W dalszym ciągu wzywał słuchaczy, aby znosili ofiary w naturze na szkołę przy cerkwi.
Kiedy jednak kazanie jego nie odniosło skutku, pozbawił uczniów szkoły i jej nauczyciela prawa całowania krzyża.
Szkołę w Aleksandrówce, wsi powiatu sarańskiego, gubernii penzeńskiej, opuściła ukochana przez lud nauczycielka, Tokarewa, z powodu nieprzyjaznego i ordynarnego zachowania się
miejscowego swiaszczennika. „Batiuszka" niemiłosiernie prześladował ją za to, że czasami w dnie postne piła mleko.
Kiedy kilka razy ją „narugał", przestała w cerkwi podchodzić do niego po błogosławieństwo. I to zdecydowało o jej losie.
Z Wietługi piszą szeroko o jednym z „poważniejszych" pasterzy tamtego powiatu. W ostatnich czasach jakiś „bies swawolny" zaczął mu płatać figle.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: