Listy rosyjskie


Jeżeli gazety „szpilkują" czasem Rosyę, to rzecz przyzwyczajenia, zakorzenionej tradycyi.
Użyje się czasem znanego frazesu, szablonowej „ozdoby krasomówczej" — a za parę dni pokutuje dziennikarz za swój „grzech", otrzymawszy „wygowor" od prenumeratorów.
Bo nie dziennikarze nadają kierunek, ale naród stoi na czele tego ruchu. Wkońcu radził Nestorowi współpracownik „Gońca", aby przybył za pół roku, a wtedy dopiero zobaczy!
Pomimo, iż rzeczywiście spotykamy się w Wielkopolsce ze skłonnością ku rusofilstwu, przecież współpracownik „Gońca" zbyt sobie żartował z Nestora.
Musiał zapewne poznać się na jego naiwności i jakiemś dziwnem zaślepieniu.
Czuł się on bowiem wśród Poznańczyków „jak w domu" — wyrażał przekonanie, że ze słowiańskim językiem „dalej zajdziesz po świecie, niż z niemieckim", boć przecie „po
słowiańsku możesz się porozumieć i w Kamczatce i Port - Artiurze". Ba! p.
Nestor wynalazł w Poznaniu odmienny język polski, więcej zbliżony do rosyjskiego — „naszych (rosyjskich) Polaków z trudem rozumiem, a z pruskimi Polakami wybornie się
porozumiewałem". W ludzie poznańskim dojrzał idealny typ słowiański — ubiór włościanek przypominał mu „nowogrodzką babę", lub „rodzoną jej siostrę Słowaczkę morawską".
Z Polakami w Królestwie już się załatwiono — są spokojni i zadowoleni — Wielkopolanie kochają już Rosyę całem sercem — idzie więc tylko o tych galicyjskich Polaków,
którzy mają jeszcze „dawne uprzedzenia", a co gorsza, posiadają wpływ i na niektórych Polaków innych zaborów.
Już Cheradame w swojej książce: „L' E u r o p e e t l a q u e s t i o n d'A u t r i c h e" zrobił genialne odkrycie, iż przedstawiciele wszystkich części dawnej Rzeczypospolitej,
zjeżdżają się corocznie w Zakopanem i układają program działania dla wszystkich Polaków.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: