Listy rosyjskie

Gdyby go pochowano w mundurze, to co innego, ale jeżeli w zwykłem ubraniu pojawi się na tamtym świecie, to nie wiadomo, za kogo go wezmą.
Wdziano koszulę, ale jeszcze kazał protojerej ściągnąć nieboszczykowi buty, a włożyć nowe pantofle, bo nie wypada w starych butach na tamten świat się pokazywać. Nad grobem o.
Znamenskij powiedział dosłownie, że „zmarły sługa, Boży Paweł umarł w sam czas, bo tylko śmierć uchroniła go od dalszych błędów i zupełnego moralnego upadku i nie
pozwoliła mu się utwierdzić w ideach szkodliwych. Nie wiadomo, do czego byłby doszedł, gdyby śmierć temu nie przeszkodziła".
— Po tej mowie nauczyciel Wiernosłow przedstawił słuchaczom zmarłego jako człowieka rzadko sympatycznego i uczciwego, ożywionego najlepszemi ideami...
Kończymy te.
litanię obrazków, lubo mamy ich jeszcze kilkanaście tego samego rodzaju.
Należy jeszcze wspomnieć o odezwie wzywającej do nadsyłania ofiar na ikonostas w nowo zbudowanej cerkwi; odezwa zaręcza, iż w dzień poświęcenia cerkwi, archirej wymieni nazwiska i
pomodli się za tych ofiarodawców, którzy złożą co najmniej... rubla.
Jeżeli weźmiemy na uwagę, że dzienniki pro wincyonalne, z których te obrazki czerpaliśmy, wychodzą pod cenzurą, a ta aż nadto pilnuje powagi cerkwi, to możemy pojąć, ile to
rzeczy nie wychodzi na jaw, jak tylko przypadkiem dostaje się coś w tym rodzaju na szpalty dzienników.
I w takich stosunkach „Misjoner skoje Obozrenije" pomieszcza artykuły o konieczności zaprowadzenia misyj dla...
inteligen cyi, „która tylko z metryki jest prawosławna i stanowi tak co do ilości jak i pod względem nastroju anticerkiewnego, największą sektę na świętej Rusi.
Prawdę powiedziawszy, nasze misye, będąc tylko ludowemi, często gonią za muchą sekciarską a nie dostrzegają słonia". „Mis. Obozr.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: