Listy rosyjskie

" usprawiedliwia poniekąd inteligencyę, bo trudno jej się dziwić, „skoro cała rosyjska nauka i całe wykształcenie są ateistyczne i bezbożne".
Sprawiedliwość każe przyznać, że czasem, ale to niesłychanie rzadko, znajdujemy w dziennikach rosyjskich wzmiankę o dobrych pasterzach.
Tak przed trzema miesiącami czytaliśmy nekrolog protoreja Kołokołowa, który miał być
(o ile nekrolog, jak to zwykle bywa, nie przesadza) opiekunem biednych i nieszczęśliwych,
rzadkim idealistą, dobrodziejem szkół i szpitali.
Czasami nawet największym zwolennikom prawosławia nie podobają się czyny i myśli jego przedstawicieli.
Jakiś misyonarz wśród buddystów składając synodowi swą relacyę, zakończył ją temi słowy: „Nawrócenie z bud dyzmu na prawosławie szłoby prędkim krokiem, gdyby nie było
świątyni buddyjskiej, której kapłan ma taki silny wpływ, iż ochrzczeni buddyści porzucają prawosławie, wskutek czego dla właściwego powodzenia misyj wypadałoby świątynię
buddyjską znieść z oblicza ziemi, a kapłana zesłać na wygnanie".
— Otóż nawet słynny książę Meszczerskij, redaktor „Grażda nina", napisał gorący protest przeciw takiemu zapatrywaniu.
Widocznie — pisze on — ów misyonarz „tylko zapisuje do prawosławia", bo gdyby nawróceni przyjmowali z przekonania wiarę, toby „żaden lama, ani jezuita", nie zdołał odebrać
cerkwi zyskanej owieczki. „Takie nawracanie, to kłamstwo przed Bogiem i sumieniem".
A ileż musi być „okrucieństwa" — pisze dalej kniaź Meszczerskij — w duszy takiego misyonarza, który proponuje rozorać świątynię a kapłana wygnać.
Tu zdobywa się kniaź, na piękny, z zapałem napisany obraz tych ludzi nieszczęśliwych, przywiązanych do swych świętości i patrzących ze łzami i rozpaczą na ich niszczenie.
Szkoda, że kniaź Meszczerskij i wszyscy jemu podobni, umiejący odczuć straszne położenie buddystów, patrzyli spokojnie, ba!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: