Listy rosyjskie

nawet z radością na prześladowanie unitów, zabieranie im kościołów, wygnanie ich szlachetnych kapłanów i na tych „opornych", cierpiących do dziś dnia na Sybirze, za obronę
swej świętej wiary.
Daliśmy tylko pobieżną charakterystykę duchowieństwa prawosławnego, boć w krótkim dziennikarskim artykule trudno myśleć o wyczerpaniu przedmiotu.
Ale i z tego widzieć można dzisiejszy stan cerkwi i zrozumieć, że nawet wśród jej szczerych wyznawców panuje wielkie niezadowolenie.
Jakiś pop tak skarży się w „Grażdaninie" na smutne położenie świaszczenników: „Należy dążyć do tego, by potrzeba nie zmuszała duchownego z krzyżem w rękach długo i
pokornie oczekiwać, aż jakaś baba, rozwiązawszy piętnaście węzełków, wyjmie dla niego pieniądze za modlitwę i pa nichidę (nabożeństwo żałobne); trzeba, ażeby świaszczennik
mógł z godnością wyjść z chaty pijanego chłopa, a nie czekał, aż ten, nażarto wawszy się z niego, a nawet go zwymyślawszy, wyjmie z kieszeni grywiennik".
— Dalej kreśli tenże pop w „Grażdaninie" następujący obrazek: „Chłop po śmierci ojca lub matki prosi świaszczennika, ażeby odsłużył w jego domu panichidę.
Po panichidzie prosi go usiąść, ażeby wspomnieć (pomianut) nieboszczyka. Zebrało się dużo ludu: krewnych, znajomych.
Zaczyna się biesieda (nauka) o życiu pozagrobowem, o konieczności przygotowania się do niego, o pamięci o nieboszczykach.
— Wszystko idzie pięknie, składnie — wszyscy słuchają z uwagą. Wstano od stołu i cały na-
strój znika.
Chłop rozmawia szeptem z żoną, sąsiadami, i trwożnie się ogląda, a ty wciąż siedzisz i wciąż czekasz, rozumiejąc dobrze, co znaczą te szepty.
Nareszcie słyszysz zapytanie, co ci się należy?
Oznaczasz sumę, i znowu szepty, dźwięk pieniędzy, niezadowolone spojrzenia — a wreszcie targ, wstrętny targ, szarpiący serce, poniżający stan duchowny i niszczący z czasem
wszelkie szlachetne porywy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: