Listy rosyjskie

Słyszysz, jak mówią: oto dlatego pop każe nam pamiętać o duszach nieboszczyków, aby nas więcej obdzierać!
— Dobrze jeżeli się tylko na tem kończy, jeżeli pop odprowadzany jest tylko wzrokiem niezadowolonym. Często wybucha nienawiść i dobrze, jeżeli kończy się tylko na strachu...
Daj Panie Boże, ażeby nasz głos płaczliwy męki i tortur moralnych doszedł do uszu tych, od których wszystko zależy".
Treścią tego „głosu" jest, ażeby pop pobierał od rządu nie 400, lecz 900 rubli rocznie.
Stan cerkwi, jak już wyżej zaznaczyłem, rozumieją dobrze nawet narodowcy rosyjscy.
— Ten sam Szarapow, co polemizował ze Stacho wiczem, przyznaje, że jest „rzeczą konieczną stworzenie trzeźwego programu cerkiewnego odrodzenia.
Nie nam o swobodzie sumienia marzyć, zanim nie ma swobody cerkwi.
Prawdziwie swobodna cerkiew i bez wszelkiej państwowej pomocy, ochroni wiarę naszego narodu i jego jedność religijną, i nie będzie potrzebowała żadnemi zewnętrznemi, gwałtowne -
mi środkami nastawać na swobodę sumienia ludzi innej wiary. (Zamorozki str. 53).
Prof. S. A.
Raczyńskij, jeden z najpoważniej-
szych współczesnych uczonych rosyjskich, takie zdanie wypowiada o duchowieństwie pra wosławnem: „Duchowni nasi — nic nie są warci.
Kler nasz schnie i ginie śmiercią powolną, haniebną, podobną do samobójstwa.
Przez czas długi zamknięty ściśle w obrębie kasty, wydzielał on ciągle i wydziela z siebie wszystkie siły żywotne, zachowując w swem łonie tylko żywioły słabe i gnuśne, oraz
te tylko nieliczne jednostki, w których przypadkowo powołanie zeszło się z urodzeniem".
Jaki kler, taka i wiara w narodzie.
Lud ciemny albo trzyma się czczych form przez przyzwyczajenie, albo też zasila wciąż roskoł i sekty.
Inteligencya (co jak wykazaliśmy, przyznają sami Rosyanie), obywa się całkiem bez wiary. Nawet wśród seminarzystów, przyszłych duchownych, odzywa się niechęć do cerkwi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: