Listy rosyjskie

— Niedawno „Cerkownyj Wiestnik", organ duchowieństwa ze smutkiem zaznaczył, iż w „ostatnich czasach wzmogła się znacznie liczba seminarzystów nie chcących kończyć swych
studyów i przechodzących do innych zawodów".
To też tryumfująco zaznacza stary nihilista Stepniak:
„Pierwszą walkę stoczył nihilizm na polu religijnem.
Nie była ona ani długą, ani zaciętą; zakończyła się jednym prawie zamachem, bo na całym świecie niema kraju, gdzieby religia w wyższych warstwach tak mało zapuściła korzeni,
jak w Rosyi. Poprzednia generacya była jeszcze nieco chrzęścijań-
ską z nawyknienia, nieco ateistyczną z kultury.
Ale skoro raz zastęp młodych, przyrodzonemi naukami i pozytywną filozofią uzbrojonych pisarzy, pełnych talentu, ognia i żaru prozelityzmu, wyruszył do ataku, to chrześcijaństwo
zwaliło się jak stary zgniły barak, który stoi opuszczony, bo już nikt o niego nie dba. Sprawa poszła bardzo gładko, bo już nikt nie bronił ołtarzy i bogów. U nas.
na szczęście, kler nie miał nigdy żadnego duchownego wpływu, bo jest bardzo ciemny, i dlatego jeszcze, że księża, żeniąc się, zatopieni są w swe sprawy familijne...
Walka była zwycięską, nietrudną i bez wysiłku, ale stanowczą, bezwzględną.
— Dzisiaj w Rosyi człowiek, mający odrobinę wykształcenia, a nie materyalista, uchodziłby za białego kruka. Zwycięstwo to było niesłychanej wagi".
("Das unterirdische Russland" str. 2).
V.

(Nasi politycy wobec nowych zaborów rosyjskich. — Co o nich sądził Aksakow. — Artykuł Markowa o okupacyi Mandżuryi.
— Zapatrywania Meszczerskiego. — Pochód na Indye. — Antypatye greckie do Rosyi. — Żal Rosyan za „starą" Francyą).


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: