Listy rosyjskie


Pewna część naszych zaściankowych polityków ucieszyła się niezmiernie z pomyślnego dla Anglii ukoficzenia wojny w południowej Afryce, — o ile bowiem ogół sympatyzował z
Boerami i odczuwał instynktowo, iż nam nie wolno dobrze życzyć w tej sprawie Anglikom, przez to bowiem sankcyonowalibyśmy rozboje
i zabory, o tyle owa garstka wyższych polityków
manifestowała swe uczucia miłości dla Anglii ze szczerego przekonania, że jej zwycięstwo leży w naszym interesie.
Rozumowanie na pozór było słuszne: Anglia jest naturalnym wrogiem Rosyi, klęska więc pierwszej wzmocni drugą.
„Któż — wołali, a nawet pisali ci politycy — stanie murem przeciw dalszym zaborom rosyjskim, jeżeli nie Anglia ?
Klęska jej, to otwarte dla Rosyi wrota do Chin i do Indyj jeden krok dalej na drodze do Konstantynopola, to krótko mówiąc, oddanie pół świata
pod władzę Rosyi, której potęgi
nikt wówczas nie złamie. A cóż stanie się wówczas z na szemi nadziejami?
"
Mogą tak prawić zaściankowi politycy, ale nie ludzie, spokojnie patrzący na rzeczy, znający historyę i rzeczywiste wewnętrzne siły Rosyi.
Tych tak zwane "powodzenia" Rosyi tylko cieszyć mogą.
Ci wiedzą z historyi, że każdy kolos nienaturalny rozpadał się, że najpotężniejsze monarchie gubiła nieograniczona chęć zaborów, że olbrzymie przestrzenie zdobytych krajów
wymagały olbrzymich wysiłków, a te były grobem potęg państwowych, większych na swoje czasy i w danych warunkach, niż jest dzisiejsza Rosya.
Jeden tylko kolos utrzymywał się w ostatnich wiekach, a była nim i jest Anglia, ale zawdzięcza to swojemu położeniu geograficznemu, tej „wodzie", co do niej przystęp utrudnia, i
wreszcie brakowi rywala na morzach, i oceanach, odkąd drugi, pogrzebany dziś kolos, Hiszpania, zgłosiła swą wielkopaństwową upadłość.
I Rosya zawdzięcza swój rozrost wyjątkowemu położeniu geograficznemu — cały olbrzymi wschód pusty i niezaludniony stał jej otworem, a dostępu do niej ze strony Europy bronił
klimat i brak komunikacyi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: