Listy rosyjskie

Ale dziś nie czasy Napoleona I — pochód do Moskwy wreszcie zbyteczny.
Jak iuż od kolosu angielskiego odpadł dojrzały owoc: Ameryka północna, tak jeszcze parę takich wojen jak z Boerami, a zacznie się upadek dumnej Brytanii.
A gdzież równać z nią siły Rosyi?
Słaba wewnątrz, targana niepokojami klasowemi, ni-
szczona sektami i ciemnotą, całe swe siły, cały swój dorobek cywilizacyjny rzuca na olbrzymie przestrzenie.
W domu u siebie brak jej ludzi — cała falanga cudzoziemców wewnątrz niej gospodarzy.
Emigracya na wsze strony z gubernij czysto rosyjskich jest faktem, budzącym poważne refleksye wśród pa tryotów rosyjskich, niezarażonych szowinizmem.
Kolonizacya kresów i utrzymanie w nich władzy państwowej, wymagają milionów pieniędzy i ludzi.
Każda zdobycz nowych obszarów ziemi prowadzi za sobą odpływ rdzennej ludności rosyjskiej z miejsca jej zamieszkania.
A wreszcie każda taka zdobycz nie może obejść się bez wielkich ofiar w ludziach i bez wysiłków finansowych.
Stąd też nie wielcy politycy, ale ludzie spokojnie patrzący na rzeczy, życzą sobie, dla dobra naszej przyszłości, aby Rosya zawojowała choćby całą Azyę.
Niech jej nikt nie stoi na przeszkodzie, a więc i Anglia, a kolos tem prędzej rozpadnie się. Lada chwila, a nie strawi tego, co połknął.
Takiego nagłego wzrostu państwowego nigdy świat nie widział, ale też nigdy nie zobaczy równie gwałtownego upadku.
Rosya, skupiająca się, wycofująca się z Azyi, kierująca całe swe siły ku wzmocnieniu granic zachodnich, ukrzepiająca się na swych własnych siedzibach, to byłby objaw, muszący
wzbudzić daleko poważniejsze wśród nas obawy, niżeli Rosya, docierająca do Indyj i zagarniająca Mandżuryę.
Ogół rosyjski ślepy jest jednak na niebezpieczeństwo, grożące mu od nadmiaru żarło-
ctwa. Jest to objaw całkiem naturalny.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: