Listy rosyjskie

„Nowoje Wremia" jest przekonane, iż „nasi" (rosyjscy) Polacy znajdują się tam pod wpływem swych współbraci, którzy zmuszają polską prasę w Rosyi trzymać się kierunku
wskazanego przez prasę polsko - austryacką. Co na to poradzić ?
Najlepiej byłoby znieść Zakopane, ale kto zaręczy, czy rewolucyoniści polscy nie znaleźliby innej siedziby dla swego rządu. Zresztą wszystkiemu winna Austrya.
Wspomniany już powyżej p. Aleksiejew winę tę udowadnia szeroko.
Wpływ Austryi na umysły polskie jest niezmierny — nawet „kampania ugodowa" rosyjsko - polska (1894—1898), „jak to dziś zupełnie już wyjaśniono" (zapewnia "N.
Wremia"), odbyła się za porozumieniem się Polaków austryackich, którzy i w tym wypadku działali zgodnie z interesami Austryi.
Wpływ polityczny Austryi łączył się z wpływem kulturno - ekonomicznym Niemiec. Polacy przed r.
1863 głównie uczyli się w uniwersytetach niemieckich; nawet kiedy uniwersytet otworzono w Warszawie, Polacy rosyjscy chę-
tnie po nauką do Niemiec jeździli.
Stąd wpływ uniwersytetów niemieckich był olbrzymi, a zależność ekonomiczna Królestwa od Niemiec powiększała związki z Berlinem. Ba!
Niemcy w Królestwie byli jak u siebie „za czasów niemieckich rządów hr. Berga i hr. Kotzebue".
Cóż więc dziwnego, że byli w Warszawie politycy, którzy, „nie odkrywając kart", marzyli o zaokrągleniu Prus połową Królestwa po Wisłę...
Po całym szeregu takich i tym podobnych bredni — boć pyszne są te niemieckie rządy i nieporównani są ci Polacy marzący o nowym i to takim podziale Polski — p.
Aleksiejew sądzi, iż stosunki polsko - rosyjskie w Warszawie uległyby zmianie na lepsze, gdyby nie było w niej gruntu na wpływy wiedeńskie i berlińskie. Obecnie p.
Aleksiejewowi zaświeciła niby mała nadzieja, ponieważ austro - polscy „diejatiele" w interesie przemysłu austryackiego „pozwolili naszym Polakom bojkotować przemysł niemiecki".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: