Listy rosyjskie

Niech te olbrzymie straty, jakie jej przynosi, to nowe „nieproszone dziecko'', otworzą oczy na rzeczywiste narodowo - rosyjskie zadania.
Niech raz Rosya zrozumie, jakiem niebezpieczeństwem jest dla niej to nieustanne rozszerzanie granic, do czego dojdzie, włączając w swój organizm, żywioły wrogie pod względem
plemiennym i religijnym, których nie ma siły przetworzyć i zlać ze sobą.
Chociaż teraz, na progu wielkiego muru chińskiego i Oceanu Wielkiego, powiedzmy sobie stanowczo, po męsku: tu się zatrzymamy i dalej nie pójdziemy!
— a myślmy już nie
o tem, gdzie nam żyć, lecz jak nam żyć i czem nam żyć. Tysiące kwestyj i potrzeb pierwszorzędnej wagi mamy niezałatwionych.
Nasza wieś, nasza smutna wiejska izba, nasze puste chłopskie pola, nasz ciemny i biedny chłop — wszystko to dawno woła o pomoc ojcowskiej ręki państwa, które stworzone zostało
potem
i trudem tego ludu. Nasz młody monarcha, wzywając cały świat do pokoju, zwiastował dobrą nowinę śmiałego zerwania ze staremi błędami, ze starą nieprawdą.
Chociaż konfe rencya w Hadze nie wydała dotychczas praktycznych rezultatów, ale śladu jej już nie zatrzeć.
Pod sztandarem jej prawdy może stanąć każdy, kto słyszy coraz silniejsze u wszystkich społeczeństw wołanie o pokój, do którego wzy-
wają zarówno kościoły chrześcijańskie
jak so cyalistyczne związki robotników, zarówno uczone kongresy, jak wielcy pisarze.
Na ten temat p.
Markow pisze jeszcze całe szpalty, gniewając się wreszcie na Anglików, że Boerom wolność odbierają. Stare przysłowie „kocioł garnkowi przymawia", ma tu praktyczne zastosowanie.
Niejeden tylko p. Markow w liberalnej „Rossii'' patrzył pesymistycznie na zabory rosyjskie.
Pomijając innych, warto wymienić kniazia Meszczerskiego, choćby dlatego, że lubo pomiędzy „Rossią" a „Grażdaninem" była istna przepaść zasad, to na punkcie mandżurskim pod
pewnym względem istniała zgoda.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: