Listy rosyjskie

Artykuł, noszący tytuł: „Naszym zdobywcom Indyj", napisany został na podstawie sprawozdania z obrad 17-go narodowego kongresu w Kalkucie, w którym wzięło udział 5000 uczestników.
Rozprawiano na nim o najpilniejszych potrzebach ludności.
Skarżono się na podatki zbyt uciążliwe dla małych właścicieli; mówiono o konieczności oddzielenia władzy administracyjnej od sądowej, przez co ta ostatnia łatwiej mogłaby
przestrzegać słusznego wymiaru sprawiedliwości; postanowiono żądać, ażeby angielską radę tajną, będącą wyższym sądem apelacyjnym dla spraw indyjskich, wzmocniono przez
przybranie prawników indyjskich do Izby lordów i do sądowej komisyi rady tajnej.
Później rozprawiano o przyczynach głodu, które widziano w upadku rzemiosł i w niezmiernych wydatkach na potrzeby wojskowe.
Kongres wyraził dalej żal, iż Indusi rzadko są powoływani do wyższych urzędów, wbrew obietnicom, uczynionym przez królewską proklamacyę.
Potępiono następnie ogólną reakcyjną politykę rządu.
Czas już byłby, mówiono na kongresie, ażeby Anglia okazała się dla Hindusów sprawiedliwą i nie kazała im utrzymywać wojsk, przeznaczonych jedynie na wzmocnienie władzy
angielskiej w Azyi i Afryce. Była mowa wreszcie o sztucznie wywołanym kursie rupij, oraz o innych boleściach i żądaniach Indusów. Co to jest ów kongres? pyta p.
Syromia tnikow i udziela szczegółowych objaśnień o tym nieurzędowym parlamencie indyjskim.
Nie będziemy tych objaśnień powtarzali, zanotujemy tylko, iż początki kongresu sięgają roku 1885, w którym Indusi, wykształceni w szkołach angielskich i czerpiący swe ideały
państwowe z dzieł angielskich polityków i filozofów, będący przytem spokojnymi poddanymi, posłusznymi obowiązującym prawom, zwołali meeting w celu narad nad położeniem i
potrzebami swej ojczyzny.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: