Listy rosyjskie

Odtąd kongresy po-
wtarzają się corocznie i pracują „dla dobra Indyj i dla sławy Anglii", która też im nietylko nie przeszkadza, ale chętnie z ich obrad wyciąga wskazówki dla
rozwoju najcenniejszej perły w brytyjskiej koronie.
„Ponieważ — pisze p. Syromiatnikow — niektórzy rosyjscy publicyści pragną zawojować Indye...
chciałbym się dowiedzieć, kim oni zastąpią angielskich przedstawicieli władzy, do - zwalających na takie kongresy, w których biorą udział kandydaci i magistrowie Oksfordu i
Cambridge?
" Wspomniawszy o tem, iż w Anglii istnieje cała literatura, poświęcona przyszłości Indyj i przypuszczalnemu napadowi na nie Rosyi, autor artykułu zwraca uwagę na fakt, iż
„pomiędzy wykształconymi Hindusami niema całkiem rosyjskich sympatyj, ponieważ u nich jest to, czego niema w Rosyi: swoboda prasy, kongres narodowy, mający wpływ na rządy
angielskie, a wreszcie, co najważniejsze, ponieważ sam zarząd Indyami spoczywa przeważnie w rękach tuziemców".
— Ostatnie słowo wypowiada wprawdzie minister, wice - król i żołnierz, ale to „ostatnie słowo" bodaj czy kiedy było wypowiedziane. Codzienną maszyną życiową zawiadują Hindusi.
Prawie wszyscy niżsi sędziowie i większa część wyższych, to Hindusi.
Garść ludzi białych stoi wprawdzie na czele urzędów podatkowych, sanitarnych, budowniczych, laso wych, inżynierskich, przemysłowych, to prawda, ale cała masa urzędnicza składa
się z tuziemców. Mają oni ogromny wpływ nawet w centrach rządowych. Wicegubernatorzy i wice-
królowie słuchają nietylko ich, ale i prasy, mającej wielkie znaczenie.
Syromiatnikow nie wyprowadza z uwag swych żadnych wniosków, ale chyba każdy czytelnik ich się domyślił.
„Brak wyobrażenia o istniejących w Indyach stosunkach — kończy swe uwagi — jest jedynym powodem pojawiania się wśród nas niedorzecznych projektów, które rozproszyć się
muszą pod pierwszemi promieniami prawdy".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: