Listy rosyjskie


We wszystkich prawie artykułach rosyjskich, traktujących równie, jak powyżej przytoczone, sprawy polityki zewnętrznej, przebija troska o przyszłość.
Tu i owdzie słychać wprawdzie głosy szowinizmu, który nie obawia się całego świata, ale daleko częściej publicyści rosyjscy zdają sobie dobrze sprawę z faktu, że Rosya
otoczona jest samymi wrogami.
Pozostałą jej tylko przyjaźń Francyi, utwór bądź co bądź sztuczny, chwilowy, oparty na przypadkowej wspólności interesów, — pozostały wreszcie sympatye małych narodów
słowiańskich, mogące dostarczyć pewnej liczby bagnetów. Poza tem, gdzie się obrócisz, wróg za wrogiem. Spotkasz go nawet tam, gdzie się nikt nie spodziewa.
Na przykład Grecya.
Zdawałoby się, że w tem państwie Rosya powinna mieć tylko przyjaciół.
Wspólność wiary, ścisłe związki dynastyczne, wspólne antitureckie usposobienie, a wreszcie pomoc, jakiej Rosya nigdy nie odmawiała Grecyi w czasie jej wybijania się na wolność,
— są to chyba dość poważne podstawy do przyjaźni a nawet wdzięczności względem Rosyi ze strony Greków. A jednak i tam spotkał ją zawód zupełny.
Przypominają sobie zapewne czytelnicy owe niedawne demonstracye studenckie przed zamkiem królewskim w Atenach z powodu nowego przekładu Biblii.
Nosiły one, na co polskie pisma niedostateczny nacisk położyły, charakter antirosyjski i antisłowiański. — Demonstranci wznosili okrzyki: „Precz ze Słowianami!
" — „Precz ze sprzedawczykami!" „Precz z rublem!" i „Niech żyje księżniczka Zofia!
" — a źródło tego ostatniego okrzyku na cześć następczyni tronu, siostry cesarza Wilhelma, leżało jedynie w niemieckiem pochodzenia księżniczki.
Grecy nowy przekład Biblii uważali jako zamach na ich religię, jako chęć zniesienia odrębności schizmy greckiej od prawosławia rosyjskiego.
Nienawiść do metropolity wybuchnę ła tem silniej, iż popierała go królowa Olga, córka w. ks.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: