Listy rosyjskie

Konstantyna Mikołajewicza, ciotka dzisiejszego cara i że metropolita wychowywał się i kształcił w Rosyi.
Publicysta Gorłow tłomaczy w „N.
Wremieni" powody wrogiego usposobienia Greków.
— Brzegi i wyspy morza Egejskiego, morza Marmora, Bosforu i znacznej części morza Czarnego zamieszkane są przez Greków, którzy na tej podstawie uważają za swą ojczyznę, za swą
własność wszystkie przyległe prowincye, a więc i Krym i północne brzegi mórz Czarnego i Azowskiego. Rosyanie są więc dla nich uzurpatorami.
Grek nie może kochać tego, kto zagarnął część jego ojczyzny, a Rosya panuje w Odessie, Sewastopolu, Teodozyi, Kerczu, Ta-
ganrogu. To jest pierwsza przyczyna zawiści i nienawiści.
Drugą jest nieustanne wzmaganie się żywiołu słowiańskiego na zajętych przez niego greckich terytoryach, tembardziej, że Słowianie pchają się wciąż naprzód i osadzają
Macedonię, w której niegdyś panował Aleksander Wielki.
A ponieważ wrogowie naszych wrogów, są naszymi przyjaciółmi, przeto takim przyjacielem Grecyi stała się Anglia. W r.
1878 ochroniła ona Konstantynopol i Bosfor od rosyjskiego zabora, następnie położyła veto przeciw powstaniu Wielkiej Bułgaryi.
Anglia posiada tylko mały kawałek grecki, wyspę Cypr, ale i tę z czasem zwróci Grekom, za co ręczy fakt zwrotu przez Anglię wysp jońskich, będących w jej posiadaniu jeszcze -
przed czterdziestu laty.
Zresztą przyjaźń z Anglią jest, według Greków, ludzi bardzo praktycznych, nietylko pożądaną, ale i konieczną. Czemże jest dziś Grecya?
— kawałkiem ziemi, składającej się z brzegów i wysp. Jest to jakby ręka, której wszystkie palce łatwo mogą stać się zdobyczą floty nieprzyjacielskiej.
A wszyscy wiedzą, iż na morzu Śródziemnem Anglia jest wszechpotężna. Najlepiej zaś to czują Grecy, jako żeglarze i kupcy.
Na pochwałę wyrozumiałości p.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: