Listy rosyjskie

Gorłowa powiedzieć potrzeba, że grecką antypatyę do Rosyi uważa za rzecz całkiem naturalną, zupełnie usprawiedliwioną.
„Musimy raz na zawsze stwierdzić — powiada wkońcu — iż na brzegach, omywanych ciepłemi wodami morza Egejskiego, Grek jest przywiązany do Anglika, jak sługa do swego pana".
— Lekceważyć tego p. Gorłow nie radzi, zwłaszcza, iż Grek nie przywiązuje żadnego znaczenia do religii, kiedy idzie o sprawy polityczne.
Rosya zatem otwarcie powinna działać przeciw Grekom, jako swoim wrogom.
Sąsiadka Grecyi, Turcya, niepokoi znowu jakiegoś publicystę, z „Prawosławnawo Wo stoka" („Wschód prawosławny").
Zarzuca on dyplomacyi rosyjskiej, że umie zwiększać tylko szeregi wrogów Rosyi i wzmacniać ich siły. „Rodzone dziecko" tej dyplomacyi, wielka Germania, już od r.
1878 pracuje nad tem, aby z Turcyi utworzyć potężnego dla Rosyi nieprzyjaciela.
Niemcy otoczyli opieką finanse tureckie, a oprócz tego od lat 20 dają Turcyi swoją najlepszą bron i swych oficerów, którzy fanatyzm tureckiego żołnierza potrafili podeprzeć
żelazną niemiecką dyscypliną. Teraźniejsza turecka armia nie jest już tąsamą, jaka była pod Szumią w r. 1828 i pod Szypką w r. 1877.
Dziś jest ona świetnie zorganizowaną i przedstawia siłę półtora miliona wyćwiczonych żołnierzy przeciw Rosyi i prawosławnym Słowianom. Powstaje nowa „wysoka i silna ściana".
Nawet Francya nie podoba się niektórym publicystom w rodzaju kniazia Meszczerskiego. Na czem mamy polegać? pytają, kiedy wczoraj we Francyi był rząd inny, a jutro znowu inny nastanie.
Francuzi są łatwo zapalni i łatwo też ostygają. Chwilowy interes połączył narody, które nic wspólnego ze sobą nie mają.
Romans wprawdzie trwa dość długo, ale pierwsza lepsza chwila go przerwie. Dla „narodowców" rosyjskich przedstawiałaby większą gwa rancyę Francya monarchiczna.
Dla oryginalności warto zanotować jeden głos odmienny.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: