Biblioteka

Ogrodnicy Pamięci – Podręcznik dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa lokalnego, publikacja Stowarzyszenia Studnia Pamięci

Słownik podstawowych terminów i znaczeń, [w:] „Kalendarz żydowski 1986/1987”, red. Ewa Świderska, Wyd. Związek Wyznania Mojżeszowego w PRL-u, Warszawa 1986.

Mały Słownik Biograficzny, [w:] „Kalendarz żydowski 1986/1987”, red. Ewa Świderska, Wyd. Związek Wyznania Mojżeszowego w PRL-u, Warszawa 1986.

E. J. Osmańczyk, Dramatyczne lata 1945-1946, [w:] „Kalendarz żydowski 1986/1987”, red. Ewa Świderska, Wyd. Związek Wyznania Mojżeszowego w PRL-u, Warszawa 1986.