Misja

Misją Fundacji jest budowanie atmosfery szacunku dla wartości kultury żydowskiej z poszanowaniem różnorodności kulturowej otoczenia.

Celami Fundacji są:

  1. Poszerzanie i propagowanie informacji dotyczących Żydów, ich historii, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych oraz aktualnych problemów ze szczególnym uwzględnieniem Holokaustu.
  2. Wspieranie działań mających na celu ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego Żydów w województwie lubuskim.
  3. Wspieranie działań edukacyjnych związanych z historią i kulturą Żydów, a także wspieranie edukacji interkulturowej, edukacji regionalnej i edukacji dla dziedzictwa.
  4. Krzewienie tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz międzyreligijnego poprzez propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości żydowskiej.
  5. Tworzenie podstaw do współpracy ludzi różnych kultur, religii i tradycji.