O fundacji

Nasza Fundacja działa od 2006 r., zrzeszając członków i sympatyków z całej Polski, w tym młodzież szkolną i studentów. Została założona przez Andrzeja Kirmiela i Ewę Ochwiejewicz.

Prowadzimy działalność kulturalną, naukową i edukacyjną, przybliżającą społeczeństwu tradycję i kulturę żydowską, a także dydaktyczną i wydawniczą. Na chwilę obecną walczymy o rewitalizację cmentarza żydowskiego i domu przedpogrzebowego u zbiegu ul. Chmielnej i Wrocławskiej. W tym celu nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie.

W planach rewitalizacji cmentarza żydowskiego i domu przedpogrzebowego mamy przede wszystkim:

 • komisyjne sporządzenie dokumentacji nekropolii, w tym m.in. opis stanu zachowania cmentarza, jego wymiary i liczbę zachowanych nagrobków,
 • zabezpieczenie macew i w razie konieczności rekonstrukcja ich polichromii przez specjalistów z zakresu żydowskiej sztuki sepulkralnej (po przeprowadzonej szkolnej akcji Andrzeja Kirmiela udało się nam się znaczną ich część odnaleźć, ocalić i zgromadzić w domu przedpogrzebowym),
 • zabezpieczenie nagrobków niemieckich,
 • prace ziemno-ogrodowe i porządkowe w tym ogrodzenie cmentarza, wykarczowanie chwastów, chaszczy i samosiejek (z pominięciem wyrywania drzew i krzew z korzeniami), usunięcie śmieci oraz ich wywóz, koszenie trawy, przycięcie drzew i krzewów, nawożenie dodatkowej warstwy ziemi itp., a w przypadku natrafienia na kości – zebranie ich i zasypanie w płytkim o głębokości ok. 50 cm wykopie oraz oznaczenie pochówku, w obecności przedstawiciela gminy żydowskiej i za zgodą Komisji Rabinicznej.
 • adaptacja domu przedpogrzebowego na miejsce pamięci, w tym przeprowadzenie najpilniejszych prac remontowo-budowlanych takich, jak wymiana połaci dachowej, tynkowanie i malowanie, instalacja systemu grzewczego i elektrycznego.

Opracowujemy również ewidencję zabytków żydowskiej kultury materialnej w województwie lubuskim oraz organizujemy liczne festiwale, koncerty, prelekcje czy wieczory szabatowe.

Fundacja znana jest w mieście z organizowania cyklicznie wieczorów szabatowych, Dni Kultury Żydowskiej czy akcji sprzątania cmentarza.

Nasi fundatorzy:

 • Andrzej Kirmiel
 • Ewa Ochwiejewicz

Zarząd Fundacji:

 • Prezes Hanna Gawrońska
 • Wiceprezes Karolina Mazur – na podstawie § 18 p. 3 Statutu Fundacji członkostwo wygasło wskutek rezygnacji
 • Zdzisław Kulczyk
 • Tadeusz Krupa

Osoby współpracujące:

 • Dawid Kość
 • Krzysztof Olszak
 • Barbara Szymaniuk
 • Szymon Płóciennik

 

Lubuska Fundacja Judaica z/s w Zielonej Górze

KRS: 0000255512

REGON: 080095107

NIP: 9291759101

Sygn. akt: ZG.VIII NS-REJ.KRS/7857/15/733